Contact 

M.J. van Egdom

Bloemstede 528
3608XK Maarssen
Nederland

Telefoon: 0649676995

Mail: marloesvanegdom@hotmail.com

Kamer van Koophandel nummer: 71671307

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering:
Aon
Bloemstede 528
3608XK Maarssen
De geografische reikwijdte van de dekking van de verzekering omvat activiteiten in Nederland.

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan, die u hier kunt vinden https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij zijn niet verplicht noch bereid deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een geschillencommissie voor consumentenzaken.