SupYogaMiddenNederland Deelnemersvoorwaarden: 

-       Deelnemer erkent dat suppen een buitensport activiteit is en daarmee weersafhankelijk. Alle suplessen (welke vorm dan ook) vinden alleen plaats als de weersomstandigheden dit toelaten. Dit zal beoordeeld worden door de instructeur van SupYogaMiddenNederland. Het staat de instructeur vrij om de suplessen (welke vorm dan ook) aan te passen of af te lassen. 

-       Ook bij onvoldoende aanmeldingen voor een les heeft SupYogaMiddenNederland de bevoegdheid de les te annuleren. Reeds betaalde lessen kunnen worden terugbetaald of worden verplaatst naar een andere les. Overige door de deelnemer gemaakte kosten worden niet vergoed. 

-       SupYogaMiddenNederland heeft te allen tijde het recht om een suples (welke vorm dan ook) af te lassen of af te breken, als de omstandigheden dit naar de mening van de instructeur nodig maken. In dat geval kan SupYogaMiddenNederland niet aansprakelijk gesteld worden voor de kosten die deelnemers hebben gemaakt of op enigerwijs voorvloeien hieruit. Uiteraard wordt er in overleg altijd gekeken naar een oplossing, denk aan het voorstellen van een nieuwe datum.


-       Voor deelnemers:

o   Deelnemer brengt de instructeur van SupYogaMiddenNederland voor aanvang van de les op de hoogte van ziekten en/of lichamelijke beperkingen (bijvoorbeeld hartproblemen) of overige omstandigheden (bijvoorbeeld blessures aan schouders, zwangerschap, epilepsie, allergie voor bijv een wespensteek oid) die van belang zijn voor een instructeur om te weten. Dit in het kader van veiligheid en verantwoordelijkheid. Indien de instructeur vermoed dat de veiligheid in het geding komt, staat het de instructeur vrij de deelnemer uit te sluiten van deelname. In dat geval bestaat er geen recht op restitutie van cursusgelden en/of overige door de deelnemer gemaakte kosten.

o   Zwangere vrouwen na 20 weken kunnen helaas niet deelnemen aan enige vorm van suples, tenzij zij geoefend zijn in het suppen en dit doen op eigen risico. Ook mensen met ernstige evenwichtsstoornissen, met ernstig overgewicht (obesitas) worden helaas uitgesloten in verband met de veiligheid voor deelnemer. 

o   Deelnemers verklaren te kunnen zwemmen, een zwemdiploma te bezitten of op andere wijze te kunnen aantonen zichzelf te kunnen redden in zwemwater waar men niet kan staan. Indien een deelnemer niet kan zwemmen, mag de instructeur de deelnemer uitsluiten van deelname. In dat geval bestaat er geen recht op restitutie van cursusgelden en/of overige door de deelnemer gemaakte kosten. 

o   Indien de instructeur van mening is dat een deelnemer een reddingsvest aan moet, wordt deze door deelnemer gedragen. Indien deelnemer dit weigert, wordt hij/zij uitgesloten van deelname. Indien deelnemer zelf een reddingsvest wilt dragen, heeft SupYogaMiddenNederland deze te leen voor 5 euro per vest. 

o   Indien een deelnemer binnen 12 uur voor aanvang van een suples zonder geldige reden afzegt, worden de reguliere kosten in rekening gebracht. Indien een deelnemer niet op komt dagen, bestaat er geen recht op restitutie van cursusgelden. 

o   Vooraf aan enige vorm van suppen wordt geen alcohol genuttigd. Indien de instructeur vermoed dat daar wel sprake van is, mogen zij deelnemer uitsluiten van deelname. In dat geval is er geen recht op restitutie van cursusgelden en/of overige door de deelnemer gemaakte kosten. 

o   Indien een deelnemer eigen materiaal meebrengt, is SupYogaMiddenNederland daar niet verantwoordelijk voor. Deelnemer dient dit zelf te inspecteren en controleren op veilig gebruik. 

o   Bij het kwijtmaken of indien er sprake is van beschadigingen aan materialen van SupYogaMiddenNederland en/of WinterWatersport Van der Laan door deelnemer worden de kosten op deelnemer verhaald.  Peddel kwijt = 100 euro. 

o   Indien deelnemer geen eigen materialen heeft, maken zij gebruik van materialen van SupYogaMiddenNederland en/of WinterWatersport Van der Laan. SupYogaMiddenNederland en WinterWatersport Van der Laan zorgen ervoor dat alle materialen in goede staat verkeren en veilig zijn om te gebruiken. Indien een deelnemer van mening is dat er onveilige situaties ontstaan, stellen zij hier SupYogaMiddenNederland zo spoedig mogelijk van in kennis. SupYogaMiddenNederland zal dan zorgen dat de situatie zo goed naar kunnen kan worden opgelost. 

o   10-rittenkaarten zijn geldig tot eind 2021, tenzij dit anders schriftelijk is afgesproken met SupYogaMiddenNederland. Deze mogen ingezet worden voor alle lessen. 


-       Nog goed om te weten: 

o   Doe sportkleding aan dat nat mag worden. Je voeten en onderbenen worden nagenoeg altijd nat. Daarom suppen we op blote voeten of neopreen sokjes. We dragen geen schoenen op de sup en SupYogaMiddenNederland levert geen neopreen sokken of een wetsuit. 

o   Neem een extra setje kleding mee voor het geval je in het water valt. Neem ook een handdoek en een flesje water mee. 

o   Laat kostbaarheden zoveel mogelijk thuis. SupYogaMiddenNederland neemt een droogtas mee. Goederen kunnen daarin worden opgeborgen, op eigen risico. 

o   Zonnebrillen zinken.. Indien je deze op wilt, kun je een touwtje meenemen of er eentje kopen op locatie. Anders gebruik je een pet. 

o   Smeer je goed in, ook al denk je dat het bewolkt is! Het liefste minimaal een half uur van tevoren zodat niet alle boards spekglad worden. 

o   Je telefoon kun je meenemen, op eigen risico. Advies is om een waterdicht hoesje mee te nemen of deze te kopen op locatie. 

o   Zorg dat je voldoende hebt gegeten en gedronken vooraf de les. Een lage bloedsuikerspiegel tijdens de les is geen pretje. 

o   Zorg dat je op tijd bent en ook na de les niet direct hoeft te haasten. 


Deelnemer begrijpt en aanvaart dat suppen altijd een bepaald risico met zich meebrengt. Dit kan bestaan uit letsel, maar ook materiele schade of anderszins. Deelnemer verklaart hierbij dat zij op geen enkele wijze SupYogaMiddenNederland aansprakelijk zullen stellen voor enige vorm van schade of gevolgen voortvloeiend uit deelname. Indien u zich aanmeldt, gaat u met deze voorwaarden akkoord.